MSV Motordrenthe

Circuit "De Weidestukken"

Agenda 2022

17 Dec   Feestavond en Prijsuitreiking

 

Nieuwsbrief

Voor het allerlaatste nieuws schrijf je HIER in voor de nieuwsbrief!

Algemene Ledenvergadering

UITNODIGING EN AGENDA

ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN

MSV MOTORDRENTHE

DINSDAG 4 APRIL 2023 AANVANG 20.00 u

MX CIRCUIT DE WEIDESTUKKEN, STUKKENWEG WESTERBORK

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken
 3. Mededelingen
 4. Notulen van de vorige ALV
 5. Jaarverslagen
 6. Financieel verslag
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming nieuw kascommissie lid
 9. Begroting penningmeester
 10. Bestuur verkiezing

Patricia Seubring-Suurd (secretaris) en Ben Nijwening (penningmeester) zijn aftredend en herkiesbaar.

 1. Activiteiten kalender 2023
 2. Rondvraag
 3. Sluiting