Reglement

Doelstelling
De trainingen en clubwedstrijden zijn bedoeld voor alle motorsporters om op een ontspannen, veilige en gezellige manier aan hun conditie en motorcrosstechniek te werken.


Organisatie

Börker Motor Cross Club en Motor Club Beilen onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV).


Trainingen

Openingstijden
Woensdag 16.15 tot 20.00 uur (1 april tot 1 oktober) 
Woensdag 13.15 tot 17.00 uur (1 oktober tot 1 april)
Zaterdag 13.00 tot 17.00 uur (het hele jaar door)


Kosten

KNMV c.q. MON licentie verplicht! (KNMV districtslicentie a € 70,- ter plekke verkrijgbaar).
Bezitters van een ledenpas hebben recht op vrij gebruik van onze faciliteiten.
Niet pashouders kunnen een dagkaart kopen voor € 20,-.


Veiligheid

De motoren dienen zich in technisch goede staat te bevinden en kunnen worden gekeurd. Voor wat betreft de technische eisen dienen de motoren te voldoen aan het technisch reglement van de KNMV. Er mag niet met motoren worden gereden in het rennerskwartier!

De minimale uitrusting van de rijder moet bestaan uit degelijke:

 • motorcrosslaarzen
 • motorcrossbroek
 • motorhandschoenen
 • shirt met lange mouwen
 • goed bevestigde, beschermende en in goede staat verkerende motorsporthelm


Milieu

 • De motoren mogen de maximaal toelaatbare geluidswaarde voor motorcross niet overschrijden voor een individuele rijder maximaal 94 dBA, gemeten aan de baan.
 • Er zullen tijdens trainingen en wedstrijden regelmatig geluidsmetingen worden gehouden. Motoren die de maximaal toelaatbare geluidswaarde overschrijden worden uit de training c.q. wedstrijd genomen.
 • Tijdens het verblijf in het rennerskwartier moeten de motoren op een milieumat worden geplaatst. Rijders dienen deze mat zelf aan te schaffen. Deze mat is ter plaatse te koop voor € 15,-.
 • Het afspuiten van de motoren is op onze accommodatie niet toegestaan!
 • Consumptieafval, onderdelen, poetslappen, smeermiddelen en koelvloeistof behoren in de daarvoor geplaatste containers en/of afvalbakken te worden gedeponeerd.
 • Het niet in acht nemen van veiligheids- en milieuregels zal uitsluiting van deelname aan trainingen en wedstrijden tot gevolg hebben!


Clubwedstrijden


Inschrijving:
Op de wedstrijddag kunnen deelnemers zich inschrijven van 12.00 uur tot 12.45 uur.
 
Inschrijfgeld:
Houders ledenpas € 10,00. Niet leden betalen € 15,- per wedstrijd.

Klassenindeling en leeftijden:

  Klasse Leeftijden Locatie
   A 50 cc + PW Vanaf 5 t/m 8 jaar Verkort circuit
   B 65 cc kleine wielen Vanaf 6 t/m 10 jaar Wedstrijdcircuit
   C 65 cc grote wielen Vanaf 7 t/m 11 jaar Wedstrijdcircuit
   D 85 cc kleine wielen Vanaf 10 t/m 13 jaar Wedstrijdcircuit
   E 85 cc grote wielen Vanaf 11 t/m 15 jaar Wedstrijdcircuit
   F Veteranen Vanaf 40 jaar Wedstrijdcircuit
   G

(1) Recreanten MX2 t/m 144 cc 2-takt
(2 )t/m 250 cc 4-takt

Vanaf 14 jaar Wedstrijdcircuit
   H Recreanten MX1+MX3 250 t/m 500 cc 2-takt
400 t/m 650 cc 4-takt
Vanaf 15 jaar Wedstrijdcircuit
   I Superklasse alles boven 125 cc in bezit van
KNMV Startlicentie
Vanaf 14 jaar Wedstrijdcircuit


- De maximum leeftijden in de diverse klassen gelden per 1 januari. De minimum leeftijd gaat in op de verjaardag van de deelnemer. Verzoeken tot dispensatie voor de leeftijdseisen Jeugd dienen schriftelijk bij het secretariaat te worden ingediend.
- Indien het aantal licentiehouders in één klasse dat noodzakelijk maakt, kan voor de betreffende klasse een prestatiegerichte indeling worden gemaakt. Deze prestatiegerichte indeling wordt tijdig voor aanvang van de eerste wedstrijd bekendgemaakt.
- Afhankelijk van het aantal rijders kunnen per wedstrijd klassen worden samengevoegd. In die gevallen vindt wel een afzonderlijke klassering per klasse plaats. Het bestuur behoudt zich het recht voor om de klassen waarvoor onvoldoende belangstelling is te schrappen voor dat competitiejaar.
- Er mag in de loop van het jaar van klasse worden gewisseld (geldt niet voor startlicentiehouders!). De reeds behaalde competitiepunten gaan in geen geval mee naar de nieuwe klasse.


Training- en wedstrijdschema

 • Klassen A t/m C trainen van 13.00 tot 13.10 uur.
 • Klassen D t/m E trainen van 13.10 tot 13.20 uur.
 • Klassen F t/m I trainen van 13.20 tot 13.30 uur.

Alle rijders kunnen slechts eenmaal trainen gedurende maximaal 10 minuten.
De wedstrijden beginnen om 13.30 uur (schema A, B, C, etc.). Alle klassen rijden 2 manches.


Wedstrijdduur

 • Klassen A t/m C: Maximaal 10 minuten en 1 ronde
 • Klassen D t/m H: Maximaal 15 minuten en 1 ronde
 • Klasse I: Maximaal 20 minuten en 1 ronde


Tijdwaarneming

De tijdwaarneming geschied middels transponders van AMB.
>> Indien je niet in het bezit bent van een transponder dan kun je deze ter plekke huren voor € 15,-.
Na afloop van de wedstrijden worden de uitslagen zo spoedig mogelijk geüpload naar mylaps.com.


Startopstelling

1e manche: volgens loting
2e manche: volgens de uitslag van de 1e manche (niet geklasseerde rijders sluiten aan op volgorde van rijnummer).


Puntentelling


A. Dagklassement:

Het dagklassement wordt opgemaakt door optelling van het aantal behaalde punten per manche.
Puntentelling per manche: 50, 47, 45, 43, 41, 40, 39, enz.
Bij een gelijk aantal punten is de uitslag van de laatste manche beslissend.
Niet geklasseerd worden de deelnemers, die:
a) De finishlijn niet binnen 5 minuten na de doorkomst van de winnaar gepasseerd zijn.
b) Het circuit verlaten vóórdat de winnaar is afgevlagd.
c) Niet minimaal de helft van het aantal ronden van de winnaar hebben afgelegd.

Bij wedstrijden tellend voor de clubcompetitie vindt géén huldiging plaats naar aanleiding van het dagklassement.

B. Competitie:
Voor het bepalen van de eindstand van de competitie worden alle resultaten geteld.
Er wordt géén schrapresultaat in mindering gebracht.
Indien in de eindstand deelnemers met een gelijk aantal punten eindigen, geldt voor het bepalen van de volgorde:
a) De resultaten in de onderlinge duels.
b) De beste klassering in de laatste manche van de competitie.
Voor de eerste 3 in de netto-eindstand van de competitie zijn bekers beschikbaar. Deze zullen tijdens een door het clubbestuur te organiseren kampioenshuldiging worden uitgereikt. Echter om in aanmerking voor een beker te komen dienen in elk geval de helft plus 1 van de georganiseerde wedstrijden worden deelgenomen.


Rijnummers

De rijnummers zijn vrij door de rijders te bepalen, mits deze niet al eerder door een andere rijder in dezelfde klasse is geclaimd.
De motoren moeten zijn voorzien van drie nummerborden. Deze moeten duidelijk zichtbaar zijn.
De op alle drie de borden aangebrachte cijfers moeten goed leesbaar en duidelijk onderscheidend van de ondergrondkleur zijn.
Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt de rijder niet geklasseerd.
 
 
In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet beslist de sportcommissie.

logo
Crossbaan De Weidestukken

Circuit
De Weidestukken - Westerbork

Cross mee op facebook en YouTube